divendres, 12 de setembre de 2014

el cànon (i no pas el de pachelbel, precisament)

`


El Reial Decret 624/2014 de 18 de juliol publicat en el BOE número 186 de del passat 1 d’agost desenvolupa el dret de remuneració als autors pels préstecs de les seves obres realitzats en determinats establiment accessibles al públic.
El text publicat compleix amb més de 6 anys de retard una obligació legal marcada en la reforma de la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) de 2007 i modifica les quantitats que les entitats de gestió de drets han de rebre pel préstec de llibres en biblioteques i similars.
Aquest decret, que ha entrat en vigor el passat dissabte 2 d'agost, el dia següent de la seva publicació, estableix dos tipus de remuneració que se sumen, per obra i per usuari:
· 0,004 € pel nombre d'obres objecte de préstec amb drets d'autor
· 0,05 € per cada usuari que hagi fet ús del servei de préstec durant un any
Fins a l'entrada en vigor d'aquest Reial Decret, els autors havien de rebre 0,2 € per cada exemplar dels seus llibres disposat per al préstec.
Davant la dificultat de fer el càlcul per obra, aquest no s'aplicarà fins a gener de 2016.
Fins llavors, aquesta quantia es calcularà multiplicant 0,16 € pel nombre d'obres adquirides cada any per a préstec (no queda gaire clar si s'inclouran totes o només les que tinguin drets d'autor).
La norma, com en la reforma de la LPI, estableix algunes excepcions: biblioteques en municipis de menys de 5.000 habitants, aquelles situades en les institucions docents integrades en el sistema educatiu espanyol, préstecs per a discapacitats. La consulta in situ de les obres no generarà pagament de drets. També, determina que aquestes noves quanties s’hauran de liquidar anualment durant els primers sis mesos de l'any següent i les entitats de gestió de drets hauran de repartir a cada autor el que li correspongui, sota un criteri que haurà de ser “objectiu, proporcional i de públic coneixement”.
A partir d'aquests punts, i per l'afectació directa que aquesta Llei té sobre el Sistema Bibliotecari de Catalunya, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) expressa mitjançant aquesta nota de premsa el seu posicionament públic sobre aquest assumpte, i manifesta que:
1. Des del més absolut respecte per la legalitat sobre la matèria, i especialment per la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI), creiem indispensable que els autors rebin una compensació econòmica pels diferents usos de les seves obres; uns usos que també es poden desenvolupar a les biblioteques.
2. No obstant això, el desenvolupament de la LPI no ha de suposar un atac frontal al sistema de biblioteques català; precisament, aquesta nova Llei fa que siguin les entitats gestores de les biblioteques les responsables de pagar aquest cànon: i a Catalunya, ho són els ajuntaments.
3. No creiem que hagin de ser els ajuntaments els responsables de recaptar aquest cànon. Això pot afectar de forma molt negativa els ja minsos pressupostos municipals destinats a biblioteques.
4. Les biblioteques públiques són uns dels principals motors culturals, i d'accés democràtic i global a la cultura, amb una forta capacitat inclusiva i d'igualtat d'oportunitats. La inevitable reducció de pressupostos que comportarà aquest cànon afectarà de forma molt negativa a aquesta missió de les
biblioteques, recollida de forma explícita en el Manifest de la Unesco de la Biblioteca Pública.
5. Creiem que han de ser el Ministerio de Cultura i el Consejo de Cooperación Bibliotecaria les entitats encarregades de la recaptació d'aquest cànon.
6. Apostem per incloure només una quota fixa del cànon, i no dues variables en funció del nombre d'usuaris i per obra.

Nota de premsa del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC).


 · Préstec de llibres i remuneració dels autors. Josep Matas a Legalment.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada